Maandag 15 januari werden de eerste exemplaren van Veel mooie woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst uitgereikt aan prof. dr. Klaas Smelik en Judith Koelemeijer.

Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar ‘veel mooie woorden’ in een vriendenboekje met de titel Levenskunst. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op haar spiritualiteit. Zij worden nu voor het eerst uitgegeven, vergezeld van 22 hoofdstukken over de achtergronden en inspiratiebronnen van de citaten. Aan het boek hebben tien deskundigen meegewerkt.
Veel mooie woorden