Op dinsdag 12 juni 2018 is in het Haags Historisch Museum het boek van prof. dr. Simon Groenveld gepresenteerd: Facetten van de Tachtigjarige Oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. Dit boek bevat artikelen over politieke en bestuurlijke, sociale en militaire aspecten van de Tachtigjarige Oorlog, met aandacht voor de rol die religie hierin speelde. Het boek beoogt hiermee een beeld te geven van de verscheidenheid van problemen die in de Tachtigjarige Oorlog een rol speelden. Het eerste exemplaar van dit bijzondere boek is uitgereikt aan minister-president Mark Rutte.
Facetten van de Tachtigjarige Oorlog  Overhandiging eerste exemplaar aan Mark Rutte