Op donderdag 9 mei was de opening van de tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht in het Groninger Museum. Speciale gast was Jeltje van Nieuwenhoven, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Janine Abbring presenteerde de avond. Het boek van gastconservator Mineke Bosch werd gepresenteerd: Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Er was muziek van Izaline Calister, Marene Elgershuizen en Bladgoud.
Strijd!