Op donderdag 13 juni werd in Theater Perdu het boek De Nederlandse Tijger. Vrijzinnig-Democraat Hendrik Pieter Marchant in drie toespraken gepresenteerd. Marchant, meer dan dertig jaar lid van de Tweede Kamer, leefde in een bewogen tijd. Wat kunnen wij leren van zijn visie en opstelling in een tijd van polarisatie? Om die vraag te beantwoorden werd de boekpresentatie omlijst met het symposium Tussen extremen. Politiek ten tijde van polarisatie.