Het afscheid van Wessel Krul als hoogleraar in Groningen werd aangegrepen als een goede gelegenheid om een balans op te maken van wat de cultuurgeschiedenis in de afgelopen decennia heeft gepresteerd en hoe ze zich in de nabije toekomst verder zou kunnen ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de essaybundel Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. Deze bundel werd op vrijdagmiddag 7 december feestelijk gepresenteerd in Utrecht.