Het afscheid van Wessel Krul als hoogleraar in Groningen wordt aangegrepen als een goede gelegenheid om een balans op te maken van wat de cultuurgeschiedenis in de afgelopen decennia heeft gepresteerd en hoe ze zich in de nabije toekomst verder zou kunnen ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de essaybundel Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. Deze bundel wordt op vrijdagmiddag 7 december (vanaf 15.00 uur) feestelijk gepresenteerd in Utrecht. Drie sprekers zullen in het kort reflecteren op de bundel, het werk van de vertrokken hoogleraar of de cultuurgeschiedenis in het algemeen. Iedereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.
Locatie || Universiteit Utrecht, Drift 21, zaal 006 (ingang via de Universiteitsbibliotheek, Drift 27)
Na afloop van de presentatie vindt een borrel plaats in het nabijgelegen Grand Café Luden, Janskerkhof 10, Utrecht.