Historicus dr. Wiebe Bergsma (1955) van de Fryske Akademy is afgelopen zondag plotseling overleden. Hij was sinds 1985 voor Fryske Akademy werkzaam als historicus voor de vroegmoderne tijd. Als historicus laat Wiebe Bergsma een omvangrijk oeuvre na van circa zeventig titels. Daarin staan de reformatie in Friesland, vroegmoderne geleerden en stedelijke cultuur en hofleven in Leeuwarden ten tijde van de Gouden Eeuw centraal. Zijn laatste publicatie bij ons was de uitgave van een kroniek van Poppo van Burmania. We denken met veel plezier terug aan onze samenwerking destijds. Wiebe was als redacteur betrokken bij de bundel Leeuwarden in de Gouden Eeuw waarvan hij de verschijning in september helaas niet meer mee zal maken.

Persbericht van de Fryske Akademy.