Voor de zesde keer reikt de historische vereniging Vrienden van De Witt een prijs uit voor de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Dit jaar gebeurt dat samen met Uitgeverij Verloren en Elsevier Weekblad. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren.
Studenten die mee willen dingen naar deze prijs, dienen hun afgeronde scriptie vóór 13 september 2019 te mailen naar scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend. Nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl