‘Ick dede daernaer noch meenige wandelinge dweers door ende door den Hage, gaende ondertusschen oock eens 1 uijrken thuys rusten by de Viere, zingende met Diliane het Vader Onser heel uijt’.

Zo schrijft David Beck op 31 maart 1624 over zijn zus Odilia (Diliane) in zijn dagboek, waarvan in 1993 een geannoteerde editie, Spiegel van mijn leven. Een Haags dagboek uit 1624, bij onze uitgeverij is verschenen. Odilia heeft sinds 1 januari 2015 ook een eigen stem gekregen: met Odilia’s Dagboek heeft Stichting Nieuwe Tijdinghe een fictief digitaal dagboek in het leven geroepen dat het leven in Den Haag in 1624 beschrijft, gebaseerd op onze editie van het dagboek van David Beck, bij wie Odilia inwoonde en met wie ze regelmatig Bijbelse liederen zong … maar ook kibbelde.

Enige tijd geleden dook er nóg een dagboek op van Beck, de jaren 1627 en 1628 omvattend, wanneer hij als Franse schoolmeester in Arnhem werkzaam is. Dit dagboek verscheen in 2014 bij onze uitgeverij onder de titel Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628.