Op 25 november is door The International Molinological Society de I.J. de Kramerprijs 2017 uitgereikt aan Herman Kaptein voor zijn belangwekkende boek Nijverheid op windkracht.  Uit het juryrapport: 'Een boek dat het tijdsgewricht van door wind aangedreven machines tot aan het stoommachine tijdperk op een meesterlijke wijze beschrijft. Kortom een boek dat niet mag ontbreken bij iedere molenliefhebber. Het ware gewenst dat een dergelijk boek ook voor andere molenfuncties zou verschijnen.'
Nijverheid op windkracht