Onlangs verscheen de 94e jaargang van Nederland’s Patriciaat. Sinds 1946, toen deel 32 verscheen, heeft het Centraal Bureau voor de Genealogie de uitgaven verzorgd. In verband met een reorganisatie stopt het CBG daar nu mee. De reeks wordt  met ingang van 1 januari 2016 voortgezet door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is de Stichting ‘Het Blauwe Boekje. Uitgever van het Nederland’s Patriciaat’ opgericht, waaraan het CBG alle publicatierechten heeft overgedragen. Deze stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de reeks. 

Op dit moment omvat de gehele reeks, gestart in 1910, genealogieën van bijna 1800 Nederlandse (historisch) vooraanstaande families. De oude delen zijn, voor zover voorradig, verkrijgbaar bij Uitgeverij Verloren (t/m deel 84 €30,–; 88-93 €58,50). Alleen deel 94 (2015) is tot 1 juli nog te bestellen bij het CBG en zal daarna ook door ons worden gedistribueerd.

Voor meer informatie info@blauweboekje.nl