Begin april verscheen het themanummer 'Orde en Wanorde' van Holland Historisch Tijdschrift. Beatrice de Graaf, Guus Meershoek en Marco Mostert benaderden dit thema vanuit hun specialisme en kwamen tot nieuwe inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van persoonsregistratie gedurende de negentiende eeuw, de confrontatie tussen politie en activisten in de roerige jaren 1980-1985 en de strijd tussen de Hollanders en de West-Friezen aan het einde van de dertiende eeuw.

Tijdens een minisymposium op vrijdagmiddag 10 april 2015 lichtten de auteurs hun bijdragen toe. Ook Ernst Hirsch Ballin, die voor dit themanummer een column schreef, kwam aan het woord.

Adres: Mullerzaal, Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)