In het Historisch Café van woensdag 10 september 2014 sprak Martine Veldhuizen met interviewer Frans Camphuijsen over haar recentelijk bij Uitgeverij Verloren verschenen boek De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands, 1300-1550. Wat verstond men onder kwade woorden? Hoe kon een simpel woord reële schade aanrichten? Deze en andere vragen werden tijdens het interview beantwoord.

Adres: Café P96, Prinsengracht 96 in Amsterdam.
Tijd: 20.00 uur-ca. 20.45 uur.