Op vrijdag 27 september - en dus niet 15 september zoals abusievelijk in onze najaarsaanbeiding staat - organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Alle lezingen zijn deze keer gewijd aan Louis Couperus, naar aanleiding van zijn honderdvijftigste geboortedag. Sprekers zijn: Petra Teunissen-Nijsse, Olf Praamstra, Pamela Pattynama en Jacqueline Bel. De lezingenmiddag vindt plaats in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, zaal 003, van 15.00-18.00 uur. De toegang is gratis.