Op 18 maart 2016 is bij Uitgeverij Verloren het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie verschenen. THG is hét vaktijdschrift over de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap, inclusief de steden. Naast artikelen bevat THG berichten, recensies en literatuuroverzichten. Ze laten actuele ontwikkelingen zien binnen de historische geografie én op het snijvlak met aanpalende vakgebieden zoals de stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, de archeologie en de planologie. Interviews met prominente onderzoekers stimuleren reflectie op en debat over ontwikkelingen in onderzoek en (beleids)praktijk van de geschiedenis van en omgang met het erfgoed van landschappen en steden.

De presentatie van het eerste nummer vond plaats op een debatavond over een mogelijke groei van Amsterdam naar 2 miljoen inwoners in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Lees meer. Een verslag van het debat kunt u lezen op de website van Ruimtevolk.