Tijdens het Lampas-lustrum op 29 september j.l. heeft onze Tresoar-collega Hans Laagland Lampas-online gelanceerd: tot en met jaargang 2014 zijn alle oudere Lampas-nummers gedigitaliseerd en kunnen ze op de website van Tresoar  via www.lampasonline.nl worden geraadpleegd en gedownload. Ieder jaar komt er een jaargang bij.

Helaas was deze mooie service rondom de kerst door een storing enige tijd buiten gebruik, maar inmiddels zijn de problemen gelukkig opgelost, en  is Lampas-online weer goed bereikbaar. De website is sneller geworden en de toegang voor smartphones is geoptimaliseerd.

Mede namens Tresoar nodigt de redactie van Lampas u van harte uit om (weer) te bladeren in de oudere jaargangen, die vele waardevolle artikelen bevatten.

Met vriendelijke groet,

namens de redactie van Lampas
Rodie Risselada