De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten de Kruyskampprijs toe te kennen aan Herman Brinkman en Ike de Loos (†) voor hun editie van het Gruuthuse-handschrift. Uit het rapport van de commissie:

'Ronduit spannend is de inleiding op de nieuwe editie, waarin de onderhandelingen over de overgang naar publiek bezit wordt beschreven [...] Superieur aan de inleiding is evenwel de interdisciplinaire opzet en de compleetheid ervan: er is aandacht voor codicologie, paleografie, taal- en letterkunde, musicologie en de historische context, waarbij nieuwe observaties worden gecombineerd met een overzicht en een kritische weging van ruim anderhalve eeuw Gruuthuseonderzoek, en dat alles opgeschreven in een uiterst leesbare stijl. Het niveau van de editie zelf is al even hoog [...] De combinatie van niveau en volledigheid, en dat ook nog bij een klassiek handschrift, roept bij de Commissie van voordracht het adjectief monumentaal op.'

De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens de Laureatenmiddag van de MNL op zaterdag 29 september 2018.

Op donderdagavond 15 maart was Herman Brinkman te gast in het radioprogramma Met het Oog Op Morgen. Kijk en luister het interview hier terug.