Janneke Weijermars heeft voor haar boek Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834 de Prof.dr. Leon Elautprijs  van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Op woensdag 19 oktober werd de prijs uitgereikt tijdens een openbare vergadering van de KANTL. Kijk voor een juryrapport op de website van de KANTL.