Het Gruuthuse-handschrift kwam tot stand in Brugge aan het begin van de vijftiende eeuw en is een van de rijkste bronnen voor de laatmiddeleeuwse literaire en muzikale cultuur van de Lage Landen. Het bevat een verzameling van 18 gedichten, 7 berijmde gebeden en 147 liederen. Dit unieke Middelnederlandse handschrift is sinds 2007 in bezit van de Koninklijke Bibliotheek. De afgelopen maanden zijn er enkele tentoonstellingen rond dit handschrift geweest. Uitgeverij Verloren maakt het Gruuthuse-handschrift  voor het eerst in zijn volle omvang toegankelijk in een kritische editie bezorgd door Herman Brinkman, waarin de nieuwste inzichten omtrent het handschrift zijn verwerkt. Het boek zal in het voorjaar van 2014 verschijnen.