Google is een overeenkomst aangegaan met Amerikaanse bibliotheken, auteurs en uitgevers om de in de bibliotheken aanwezige boeken in te scannen en beschikbaar te stellen. In een recente wijziging van de overeenkomst (begin december 2009) is de werkingssfeer beperkt tot boeken uitgegeven in de Angelsaksische wereld -- dit naar aanleiding van wereldwijde protesten over schending van auteursrecht door Google. Immers: alles wat niet commercieel in de VS verkrijgbaar was in de daarover door Google gedefinieerde termen, was volgens Google rechtenvrij. Overigens blijven wij, in nauw overleg met de Nederlandse en Europese uitgeversbonden, de zaak op de voet volgen. Indien het mogelijk is om onze boeken in een beschermde omgeving aan het programma te laten meedoen, zullen wij de betreffende auteurs daarover direct benaderen.

Deze kwestie staat overigens los van het al langer bestaande boekenprogramma van Google. In dat programma werkt Google samen met vele uitgevers om de inhoud van publicaties digitaal (deels) doorzoekbaar te maken, zonder ze daarbij kopieerbaar of downloadbaar te maken. Aan dit programma werken wij al jaren naar volle tevredenheid mee (zie books.google.nl). Google heeft de gegevens goed afgeschermd en wij behouden de volledige zeggenschap over de vraag, of boeken er in zijn opgenomen, hoeveel ervan per lezer leesbaar is en of downloads mogelijk zijn.