Op woensdag 5 februari 2014 is Wilma Keesman aan de UvA cum laude gepromoveerd op De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de laat(middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Later dit jaar hoopt Uitgeverij Verloren een handelseditie uit te geven.