‘Amerika!’ Zo luidde de titel van het congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, dat op 11 december 2015 gehouden werd in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

De veelzijdige trans-Atlantische relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten geven een interessante kijk op de negentiende eeuw. Cultuurhistorici, wetenschapshistorici, sociologen, literatuur- en kunsthistorici hebben zich de afgelopen jaren met dit thema beziggehouden, elk vanuit hun eigen invalshoek.