De redactie van TSEG nodigt historici uit Vlaanderen en Nederland uit om hun gedachten over de toekomst van de bestudering van de sociale en economische geschiedenis op papier te zetten. Met name de jongere generatie willen zij aanmoedigen hun visie te geven op de komende tien jaar wat betreft thematiek, methodologie etc. Voorstellen kunnen voor 15 mei worden gestuurd naar de redactie: ave@iisg.nl. Kijk voor een volledige beschrijving van de CfP op www.tseg.nl