Op woensdag 3 juli 2013 is in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Amsterdam Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw van J.P. Sigmond gepresenteerd. In dit boek beschrijft Peter Sigmond hoe de vloot zich gedurende de zestiende eeuw heeft ontwikkeld tot een volwaardige zeemacht met een eigen identiteit. Hij gebruikt hiervoor een grote verscheidenheid aan bronnen: van scheepsjournalen en andere geschreven bronnen tot tapijten, liedteksten, prenten en schilderijen. Het eerste exemplaar van het boek is door Peter Sigmond overhandigd aan prof.dr. C.A. Schokkenbroek, hoogleraar Maritieme Geschiedenis en Maritiem Erfgoed aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.