Amsterdamse lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestorven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, vooral van het Amsterdamse kunstgenootschap 'Nil Volentibus Arduum'.

Op 25 september 2015 verscheen de webeditie van de Ystroom. Deze webeditie van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (vanaf 25 september beschikbaar via http://deystroom.huygens.knaw.nl) biedt fascimile's, transcripties, aantekeningen en een korte introductie. Dezelfde dag is bij Uitgeverij Verloren  het boek Ystroom verschenen, met een vertaling in modern Nederlands met korte verklaringen en illustraties en een uitvoerige inleiding.