Op 28 november 2015 heeft NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats haar 70-jarig jubileum gevierd met een bijeenkomst getiteld 'De maatschappelijke rol van erfgoed en het belang van kennis' in Paushuize te Utrecht. Op deze middag is ook het jubileumboek Woontorens in Nederland gepresenteerd, geschreven door kastelenkenner en bouwhistoricus dr. ir. D.B.M. Hermans. Het eerste exemplaar is aangeboden aan mevrouw M. Pennarts-Pouw, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Utrecht. 

Uitgeverij Verloren verzorgt de distributie van dit boek.