Op woensdagmiddag 9 december 2015 is in het Regionaal Archief in Tilburg Wonen als arbeider in een textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870-1938 gepresenteerd. Auteur Jan Timmermans belichtte tijdens de middag enkele onderwerpen uit het boek, waarna Kitty de Leeuw sprak over de rol van de katholieke kerk in Tilburg tijdens het Interbellum. Ten slotte vond de overhandiging van het eerste exemplaar plaats aan de Tilburgse wethouder Erik de Ridder.

Het boek is verschenen in de reeks Zuidelijk Historisch Contact (ZHC), waarin eerder verschenen: Hans van Mierlo,Tabakswerkers, landbouwers en patronen; Hans Koopmanschap, Grensgebied tussen zand en veen; Wim Cöp, Het spel van de macht. In december verschijnt tevens: Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918