Op vrijdag 7 juni 2013 werd in het Savelbergklooster in Heerlen onder grote belangstelling Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van de Kleine Zusters van de H. Joseph van Gabrielle Dorren gepresenteerd. Het boek verschijnt in het kader van het 140-jarig jubileum van de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, die op 21 juni 1872 werd gesticht in Heerlen. Meer dan drieduizend Belgische en Nederlandse vrouwen zijn sinds die tijd ingetreden. Zij richtten zich op de zwakkeren in onze samenleving en hielpen waar niemand hielp. Zo waren de zusters onder andere werkzaam in de verpleging, de zwakzinnigenzorg, bejaardentehuizen, seminaries en retraitehuizen in Nederland en Belgisch Limburg. Zij waren tevens actief in Kenia, China en Indonesië.