Op woensdag 28 mei 2014 is in de Lutherse Kerk in Utrecht het eerste exemplaar van de fraai geïllustreerde bundel Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen aangeboden aan emeritus hoogleraar jkvr.dr. Johanna Maria van Winter, vanwege haar grote verdiensten op het gebied van de geschiedschrijving van de Middeleeuwen. De middag was georganiseerd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), die dit jaar 15 jaar bestaat. Kennis in beeld is het achtste deel in de reeks 'Artesliteratuur in de Nederlanden' die WEMAL samen met Uitgeverij Verloren uitgeeft.