Op 12 juni 2015 werd de kritische editie van Het Gruuthuse-handschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10) feestelijk gepresenteerd in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Prins Willem-Alexanderhof 5).

Tijdens de bijeenkomst hebben drie personen die nauw betrokken zijn geweest bij verschillende aspecten van het Gruuthuse-project het woord gevoerd:  Maurice van Lieshout, Dieuwke van der Poel, en Frank Willaert. Herman Brinkman heeft het eerste exemplaar van de editie overhandigd aan Hans Lub, partner van Ike de Loos.

Ook is een korte documentaire vertoond over de achtergronden van het Gruuthuse-handschrift en de totstandkoming van de editie: Rondom Egidius. De uitgave van het complete Gruuthuse-handschrift. Zie voor deze documentaire, foto's en een verslag van de middag: https://www.huygens.knaw.nl/nieuws/