Voor de Rooms-Katholieke Kerk is het geloofsgoed continu en onveranderlijk. Geldt deze claim ook voor de religieuze literatuur zoals deze in de Middeleeuwen tot bloei is gekomen? Naar aanleiding van het verschijnen van God (1000-1300), geschreven door Burcht Pranger, vindt een debat plaats over het spanningsveld tussen religieuze gefixeerdheid, genrevastheid en literaire vrijheid. Sprekers zijn Burcht Pranger, Antoine Bodar, Marjoleine de Vos, Piet Gerbrandy en Bram Kempers. De bijeenkomst is op donderdag 21 maart in het Academisch-cultureel centrum Spui25. U kunt zich aanmelden via spui25@uva.nl of tel. 020-5258142.