In de Liduina Basiliek in Schiedam werd op vrijdag 19 december 2014 onder veel belangstelling Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam feestelijk gepresenteerd. De eerste exemplaren werden overhandigd aan de nuntius Mgr André Dupuy en de burgemeester van Schiedam, de heer C.H.J. Lamers. Auteur Charles Caspers en vertaler Rijcklof Hofman hielden beiden een korte lezing over het boek.

Liduina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed eerst met opstandigheid, later juist met een heilige vreugde. Mede dankzij enkele boeiende heiligenlevens bleef zij ook latere generaties aanspreken. Zij geldt binnen de rooms-katholieke wereldkerk als een belangrijke beschermheilige van langdurig zieken.