Op vrijdag 1 mei 2015 werd in het Verzetsmuseum Amsterdam De Westerweelgroep en de Palestinapioniers. Nonconformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Hierin beschrijft Hans Schippers de fascinerende geschiedenis van de door de links-socialistische onderwijzer Joop Westerweel aangevoerde verzetsgroep, die bestond uit niet-Joodse linkse activisten en zogeheten Palestinapioniers. Door samen te werken met uiteenlopende religieuze en sociale kringen slaagde de organisatie erin ongeveer 250 Joden in veiligheid te brengen.