Tijdens het tweede Utrecht Seminar Political History (USPH) op 10 december 2015 sprak Christianne Smit over haar onderzoek dat resulteerde in het boek De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914, dat die dag is verschenen bij onze uitgeverij en dat tijdens het seminar gepresenteerd werd. In deze studie schetst Smit op beeldende wijze de tomeloze ambities, inspiraties, dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870 en 1914 in Nederland inzetten voor een ideale samenleving.

Adres: Drift 21, Sweelinckzaal
Tijd: 15.15-17.00 uur