Op 17 januari 2014 is het nieuwe boek van de Leidse historicus dr. Robert Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480, ten doop gehouden. Na het minisymposium met lezingen van Robert Stein zelf, prof.dr. Dick de Boer (em. Rijksuniversiteit Groningen) en prof.dr. Jan Luiten van Zanden (Universiteit Utrecht), hield Sophie in ’t Veld, lid van het Europees parlement, een publiekslezing over het proces van Europese eenwording. Het eerste exemplaar van het boek werd virtueel, via skype, overhandigd aan prof.dr. Wim Blockmans (em. Universiteit van Leiden).

Wilt u Robert Stein horen over zijn boek, ga dan naar https://vimeo.com/84068789.