Op zaterdag 8 november 2014 werd in de Singelkerk te Amsterdam Tussen religieus gevoel en kritisch denken. Vijf Franse preken van Allard Pierson (1831-1896) gepresenteerd tijdens een studiedag van de Stichting Réveil-Archief. De editie en vertaling van het boek werd verzorgd door theoloog Hans Trapman. Tijdens de boekpresentatie droeg de Waalse predikant Michel Badry een deel uit een preek van Pierson in het Frans voor. De voorzitter van de Coornhert Stichting overhandigde vervolgens de eerste exemplaren aan de prédicateur en aan de voorzitter van het Réveil-Archief.