Op vrijdag 7 maart 2014 is in Librisboekhandel Voorhoeve in Hilversum 300 groeten uit Hilversum. Een beeldverslag van Hilversum rond 1900 van Iwan Nagel onder veel belangstelling gepresenteerd. Na een voordracht van Annette Koenders en Arie den Dikken, autoriteit op het gebied van de Hilversumse monumenten, en een toespraak van de auteur, werd het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Pieter Broertjes.