Anna Dlabačová heeft voor haar proefschrift Literatuur en observantie de Dissertatieprijs 2016 van de Stichting Praemium Erasmianum ontvangen. Deze stichting beloont met de Dissertatieprijs jaarlijks vijf jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. 

Bij Uitgeverij Verloren verscheen haar dissertatie Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding