Middelnederlandse Tekstedities


1. Ferguut, uitgegeven met inleiding en aantekeningen door E. Rombauts, N. de Paepe en M.J.M. de Haan. 1993, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9065500162

2. Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam, editie Ludo Jongen en Cees Schotel. 1994, 164 blz., ingenaaid, ISBN 9065500170

3. Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse Handschrift, samengest., vert. en ingel. door Yolande Spaans en Ludo Jongen. 1996, 336 blz., ingenaaid, ISBN 9065500227

4. Mariken van Nieumeghen, ingeleid en toegelicht door Dirk Coigneau. 1996, 175 blz., ingenaaid, ISBN 9065500235 (uitverkocht)

5. Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis, uitgegeven door A.M.J. van Buuren in samenwerking met O.S.H. Lie en A.P. Orbán. 1998, 207 blz., ingenaaid, ISBN 9065500286

6. Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie, onder redactie van Bart Besamusca. 1999, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9065500480

7. Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen, uitgegeven door José de Bruijn-van der Helm e.a. 2001, 348 blz., ingenaaid, ISBN 9065506446

8. Vanden levene Ons Heren, kritische editie met inleiding, vertaling en commentaar door Ludo Jongen en Norbert Voorwinden. 2001, 288 blz., ingenaaid, ISBN 9065506438

9. Van den vos Reynaerde, kritische editie met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen door dr. F. Lulofs; met een ten geleide van dr. W.P. Gerritsen. 2001, 320 blz., ingenaaid, ISBN 9065506756

10. Bertken Jacobs, Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het werk van Suster Bertken opnieuw uitgegeven en toegelicht,editie José van Aelst, Fons van Buuren en Annemeike Tan. 2007, 248 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509666

11. Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger, kritisch uitgegeven, hertaald en ingeleid door Ludo Jongen. 2009, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040895

12. De tovenaar Vergilius, een tekstuitgave van: Virgilius. Van zijn leven, doot ende van den wonderlijcken wercken die hi dede by nigromancien ende by dat behulpe des duvels [Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525], editie en inleiding Piet J.A. Franssen. 2010, 143 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041465

13. De reis van Sint Brandaan, kritische editie van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift, met vertalingen van de Middelnederlandse en Middelhoogduitse Reis-versie en van de Oudfranse en Middelnederlandse Navigatio-versie door Ludo Jongen, Julia Szirmai en Johan H. Winkelman. 2013, 256 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041373

14. Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië, teksteditie met inleiding, hertaling en commentaar door Hildo van Es & Ludo Jongen. 2011, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041892

15. Het leven en de fabels van Esopus, teksteditie met inleiding, hertaling en commentaar door Hans Rijns en Willem van Bentum. 2016, 471 blz., paperback, ISBN 9789087045678

16. Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoort kloosterhandschrift (Brussel Koninklijke Bibliotheek Albert I, 19408-9), ingeleid, kritisch uitgegeven, hertaald en voorzien van commentaar door Hildo van Es en Ludo Jongen. 2021, 315 blz., paperback, ISBN 9789087048976