Manuscripta Mennonitica


1. [Pieter Jansz], 'Tot heil van Java's arme bevolking'. Een keuze uit het Dagboek (1851-1860) van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Midden-Java, geannoteerd en van een inleiding voorzien door A.G. Hoekema. 1997, 184 blz., ingenaaid, ISBN 9065501568.

2. Cor Inja, Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Alle G. Hoekema, Gabe G. Hoekema en Piet Visser. 2001, 215 blz., ingenaaid, ISBN 90655019403.

3. [Eduard Simonsz Toens], Bezweegen Broederschap. Het wel en wee van de Dantziger Oude Vlamingen te Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw opgetekend door Eduard Simonsz Toens in zijn Memoriaal (1735-1749), ingeleid en van aantekeningen voorzien door Mechteld Gravendeel, Willem Stuve, Sjouke Voolstra, van een voorwoord voorzien door Alle G. Hoekema, onder eindredactie van Piet Visser. 2005, 151 blz., ingenaaid, ISBN 9065508694.

4. [Marten Martens], Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852), ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sibrand P. Martens en Simon Vuyk, onder eindredactie van Piet Visser. 2005, 206 blz., ingenaaid, ISBN 9065508864.

5. [Foeke Wigles Gorter], Ernstige godsvrucht en gezond verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer, samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Bert Dop. 2010, 408 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041496.

6. Alle Hoekema, 'Bloembollen' voor Westerbork. Hulp door Zaanse en andere dooopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939-1945, met medewerking van Elisabeth I.T. Brussee-van der Zee. 2011, 220 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042196.

7. Nieuwe Maren - Amsterdam 1534-1535. Een ooggetuigenverslag van de opkomst en ondergang van de wederdopers te Amsterdam, 1534-1535, uitgegeven door J.W.J. Burgers; met een inleiding door J.W.J. Burgers en P. Knevel. 2016, 167 blz., ingenaaid, ISBN 9789087045760.

8. Ed Visser, God, het woord en de tering. Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871), met een teksteditie van zijn brieven en een keuze uit zijn proza en preken. 2017, 410 blz., gebonden, ISBN 9789087046385.

9. Frits Kuiper (1898-1974) doopsgezind theoloog. Voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven, verzameld en voor uitgave gereed gemaakt door Alle G. Hoekema & Pieter Post. 2016, 354 blz. paperback, ISBN 9789087045807.