Maaslandse Monografieën


63. Dr. P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg. 2000, 544 blz., gebonden, ISBN 9065500979.

64. Dr. Hans van Dijk, Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven. 2002, 246 blz. gebonden, ISBN 9065501886.

65. Dr. M.C.A. Kessels-van der Heijde, Maastricht, Maestricht, Mestreech. De taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw. 2002, 318 blz., gebonden, ISBN 9065507132.

66. Dr. Hans Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw. 2003, 310 blz., gebonden, ISBN 9065507426.

67. B.P.A. Gales, Delven en slepen. Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw. 2004, 374 blz., gebonden, ISBN 9065507884.

68. Dr. J.F.A. Wassink, Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795. 2006, 363 blz., gebonden, ISBN 9789065508508.

69. Erwin Steegen, Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd. 2006 352 blz., gebonden, ISBN 9065509291.

70. Thunnis van Oort, Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929). 2007, 224 blz., gebonden, ISBN 9789087040192.

71. Sophie Bouwens, Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001. 2008, 192 blz., gebonden, ISBN 9789087040789.

72. Lou Spronck, Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de 'Percessie van Scherpenheuvel'. 2009, 512 blz., gebonden, ISBN 9789087041076.

73. Paul Bronzwaer, Maastricht en Luik bezet. Een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2010, 389 blz., gebonden, ISBN 9789087041588.

74. Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550). 2011, 478 blz., gebonden, ISBN 9789087042455.

75. Serge Langeweg, Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965. 2011, 360 blz., gebonden, ISBN 9789087042547.

76. Herman van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2013, 448 blz., gebonden, ISBN 9789087043537.

77. Leen Roels, Het tekort. Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974. 2014, 280 blz., gebonden, ISBN 9789087044282.

78. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904. 2015, 228 blz., gebonden, ISBN 9789087044930.

79. Bart Delbroek, In de put. De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966. 2016, 246 blz., gebonden, ISBN 9789087045500.

80. Maurice Heemels, ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden …' Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940. 2016, 160 blz., gebonden, ISBN 9789087045968.

81. Hartwig Kersken, Zwischen Glaube und Welt. Studien zur Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. 2016, 264 blz., gebonden, ISBN 9789087045708.

82. Karen Arijs, Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938. 2017, 237 blz., gebonden, ISBN 9789087046484.

83. Kees Schaapveld, Bestuur en bestuurders in Nedermaas, 1794-1814. Met bijzondere aandacht voor het lokale bestuur in het kanton Wittem/Gulpen. 2017, 398 blz., gebonden, ISBN 9789087046897.

84. Lambert Jacobs, Charles Roemers (1748-1838). Een Maaslandse regent in roerige tijden. 2019, 365 blz., gebonden, ISBN 9789087047474.

85. Herman van Rens en Annelies Wilms, Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945. 2020, 352 blz., gebonden, ISBN 9789087048136.


Maaslandse Monografieën, Grote Serie

10. Ernst Homburg, Groeien door kunstmest. DSM Agro 1929-2004. Met medewerking van Arjan van Rooij, 2004, 384 blz., gebonden, ISBN 9065508198.

11. Annemieke Klijn, Vijverdal Maastricht: psychiatrie en huisvesting. Biografie van een gebouw 1968-2006. 2007, 240 blz., gebonden, ISBN 9789065509482.

12. Peter Nissen en Hein van der Bruggen, Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners. 2014, 670 blz., gebonden, ISBN 9789087041922.