Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede
Jaar van uitgifte 2003
Nur1 680
Nur2 696
Reeks naam Amsterdamse Historische Reeks GS
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 488
Reeks nummer 30
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'The subject of this study is an important one. [...] This study breaks new ground. [...] Underscores the economically "advanced" state of this part of the Netherlands within Europe and specifically the interrelation of fishing, agriculture and wage labour - a solid piece of social-history.' Robert Friedeburg, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1 (2004), nr. 1

Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede

C. Boschma-Aarnoudse | 9789065507167
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw.
 

 

In de Zeevang ten noorden van Amsterdam vormden zich in de late Middeleeuwen enkele agrarische dorpen rondom Edam als stedelijke kern. De bewoners van dit veengebied legden zich vooral toe op de zuivelproductie. Geleidelijk voltrok zich, in Edam althans, een sociaal-economische transformatie naar een samenleving waarin de geur van koeien en mest steeds meer het veld ruimde voor de bedrijvigheid van scheepvaart en ambachtelijke nijverheidsbedrijven. In de dorpen werd de kleinschalige melkveehouderij juist steeds belangrijker. Dit proces wordt gereconstrueerd met behulp van bewaard gebleven belastingkohieren (1462-1569). Het boek begint met de vroegste bewoningsgeschiedenis van de Zeevang onder het financiële juk van de Ambachtsheren van Waterland en de Zeevang, de Persijns. Het eindigt met de Opstand, toen de samenleving zich losmaakte uit oude middeleeuwse structuren. De sociaal-economische ontwikkelingen worden geplaatst in een breed maatschappelijk kader, met aandacht voor de beroeps- en woonsituatie van gewone burgers voor wie het niet eenvoudig was om het hoofd boven water te houden.