'DD'. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker
Jaar van uitgifte 1999
Nur1 680
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 246
Extra geïllustreerd
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Dankzij Frans Glissenaar kunnen we nu stukjes herlezen van de artikelen die "DD" schreef in Indische kranten en tijdschriften. (...) beknopt maar helder [wordt] verslag gedaan van een leven dat bijna in vergetelheid dreigde te raken.' P. Hagen in: De Journalist 05-11-1999; 'Glissenaar heeft bijzonder veel verloren gewaand materiaal boven water gehaald, en in historisch opzicht de gaten gedicht. Dat alleen al maakt de publicatie waardevol.' J. van den Berg in: Trouw 18-12-1999; 'Glissenaar deed uitgebreid bronnenonderzoek en hanteert eenvlotte stijl. Tenslotte prijst hij D.D. niet de hemel in, maar deze blijkt wel meer invloed op Indonesische nationalisten gehad te hebben dan werd aangenomen.' Hugo s'Jacob in: Spiegel Historiael 35 (2000) 3-4; 'Dankzij de voortrekkersrol die Douwes Dekker speelde in de nationalistische beweging, is zijn levensverhaal bij uitstek geschikt om de politieke ontwikkelingen in de aanloop van een onafhankelijk Nederlands-Indië als het ware van binnenuit te volgen. Deze fraaie biografie laat zich daarom niet alleen lezen als een verhaal over een boeiend leven, maar ook als geschiedenis van het ontstaan van de republiek Indonesië.' Maaike Floor in: Literatuur 2001/5; 'En nu verschijnt er een biografie, geschreven door een Nederlander. Deze paradoxale situatie schetst op natuurlijke wijze de afstand die nodig is om te voldoen aan de "ideale" biografie die zonder hagiografisch te zijn voldoende respect oproept voor het beschreven onderwerp. In een goed levensverhaal wordt de lezer aan de hand van de vertelde feiten meegesleept door de lotgevallen van zijn held, ditmaal een onbekende figuur waarover "nieuws" wordt meegedeeld. En al is dit nieuws van historisch belang, het aangevoerde feitenmateriaal blijft ondergeschikt aan de beoogde vertelling: vandaar dat de auteur zich in dit boek onthoudt van voetnoten, historisch commentaar en zelfs van een naam- of zakenindex. Wat dit boek voor heeft op tal van historische of literaire biografieën is dat Glissenaar zich bovendien onthoudt van eigen "wetenschappelijke" karaktertyperingen, althans de lezer daarmee niet confronteert door de gebeurtenissen daaraan te toetsen. Wel slaagt hij erin om in de tekst de historische context van D.D.'s belevenissen zodanig samen te vatten dat de opgeroepen - intrigerende - omstandigheden ook voor de hedendaagse lezer begrijpelijk worden. Voor mij heeft het als effect dat ik dit allerminst "literaire" boek niet met droge ogen uitgelezen heb.' Jan Bervoets in: Archievenblad september 2000; 'Glissenaar geeft als eerste een totaaloverzicht van de carrière van de grillige Douwes Dekker. Zijn studie bevat een enorme hoeveelheid aan wetenswaardige informatie over zijn persoon, gebaseerd op een zeer uitgebreid - zij het zeker niet compleet - literatuur- en krantenonderzoek en is bovendien vlot geschreven. Glissenaar schetst de uiterst boeiende en controversiële Douwes Dekker in al zijn vele facetten met verve. Als biografie kan het boekwerk dan ook zonde meer als een verdienstelijk overzichtswerk worden betiteld.' Hans Meijer in: BMGN 115 (2000) 4; 'Frans Glissenaar (...) slaagde er in materiaal bijeen te krijgen uit diverse bronnen en dist een zeer aantrekkelijke biografie op. Met onderzoeken van schriftelijk materiaal van verschillende deskundigen in Nederland, Duitsland en Indonesië, dat hij completeerde met interviews. Glissenaar drukt de oogst van zijn onderzoek uit in de figuur van Ernest Douwes Dekker als een mens vol grootsheid, maar hij verzwijgt ook niet de negatieve kanten en zijn beperktheden. (...) Setiabuddhi wordt terecht door de generatie die hem volgde erkend en herinnerd. Daarom is het wenselijk dat dit boek wordt vertaald in het Indonesisch, opdat ons inzicht in de nationalistische beweging en de figuur Setiabuddhi, helderder wordt en wint aan betekenis.' Adrian B. Lapian, op www.kompas.com, september 2003.

'DD'. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker

Frans Glissenaar | 9065500642
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

 

'Hereditair belast', 'internationale oplichter', 'schoelje'. E.F.E. Douwes Dekker (1879-1950) moest zich gedurende zijn leven heel wat gescheld laten welgevallen. Niettemin kan deze achterneef van Multatuli, geboren, getogen en gestorven in Nederlands-Indië, worden beschouwd als één van de grondleggers van de Indonesische staat. In Indonesië wordt hij nog steeds geëerd als nationale volksheld, in Nederland is hij zo goed als vergeten. De biografie 'DD' schetst het turbulente leven van Ernest Douwes Dekker. Zij volgt zijn jeugdjaren, zijn belevenissen als vrijwilliger in de Boerenoorlog, zijn activiteiten als journalist, zijn politieke strijd als oprichter van de Indische Partij, zijn ballingschap in Nederland, zijn ondergrondse activiteiten voor Indiase nationalisten, zijn leven als oprichter en directeur van de scholen van het Ksatrian Instituut, zijn gevangenschap in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn laatste levensjaren als adviseur van president Soekarno. Tegelijkertijd wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het Indonesisch nationalisme, vanaf het moment dat 'onafhankelijkheid' als een nog vaag idee werd geboren, tot het ontstaan van de republiek Indonesië. Frans Glissenaar (1960) is freelance journalist en werkt voor tijdschriften, dagbladen en televisieprogramma's. Hij reisde sinds 1986 vele malen in Indonesië. In 1994 maakte hij samen met regisseur Jan Bosdriesz de televisie documentaire-serie 'Voorheen Nederlandsch-Indië' (TV Dits/AVRO) en schreef een geschiedenis-reisboek met dezelfde titel.