Het platteland in een veranderende wereld
Jaar van uitgifte 1994
Nur1 680
Nur2 940
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 348
Redactie Herman Diederiks e.a.
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: HERMAN DIEDERIKS, Boeren en modernisering, een inleiding   B.H. SLICHER VAN BATH, De agrarisch-historicus en de modernisering van de landbouw in de landen van de Derde Wereld   A. OUWENEEL, Proto-industrialisatie in Centraal-Mexico 1780-1800   J.THOMAN LINDBLAD, Trends en bedrijfsvoering in de koloniale landbouw: voorbeelden uit Nederlands-Indië, c. 1915-1940   ROBERT P. SWIERENGA, Agrarian capitalism in the countryside: the North American debates   P.W. KLEIN, De nieuwe agrarische geschiedenis van Japan   PETER K. DOORN, Moderne herders, primitieve boeren - de fragmentarische modernisering van het Griekse platteland   DIK VAN ARKEL/CHRIS QUISPEL, Landbouw en racisme   DIRK JAAP NOORDAM, Modernisering in de beroepsstructuur van Holland en Friesland in de vroegmoderne tijd   H.D. TJALSMA, Textielnijverheid en de modernisering van gezins- en huishoudensstructuur in stad en platteland in de achttiende en negentiende eeuw   J. BIELEMAN/H.K. ROESSINGH, Wie zaait zal oogsten? De ontwikkeling van het rogge-beschot op de noordelijke zandgronden op lange termijn   JAN DE VRIES, The production and consumption of wheat in the Netherlands, with special reference to Zeeland in 1789   J.L. VAN ZANDEN, Landbouwproduktiviteit en de intensivering van de arbeid    D.C.J. VAN DER WERF/JOH. DE VRIES, De modernisering van de Friese economie door de Nederlandsche Bank en de Friese kassiers van 1865 tot 1919   JAAP MOES, Absenteïsme van grondbezitters in Friesland en Zeeland 1850-1890   C.G.M. JANSEN, Ontsnappen aan economische achterstand: een bijzonder probleem   PIM KOOIJ, De zesde generatie. Groninger boeren tussen klei en quota   WENDY ASBEEK BRUSSE, Modernisering en plattelandsontwikkeling in Europa: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap   Biografische schets van Prof.Dr. Hille de Vries   Bibliografie en promovendi van Prof.Dr. Hille de Vries

Het platteland in een veranderende wereld

9065503889
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof.dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
 

 

Opstellen aangeboden aan professor dr. Hille de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Op 4 november 1994 nam Hille de Vries afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn directe medewerkers hebben het initiatief genomen om hem bij die gelegenheid een bundel met bijdragen van vakgenoten aan te bieden. Hille de Vries promoveerde in 1971 op een onderzoek naar de invloed van de agrarische depressie in het laatste kwart van de negentiende eeuw op de ontwikkelingen in een Friese plattelandssamenleving. Ook daarna heeft de agrarische geschiedenis steeds een bijzondere plaats ingenomen in het onderzoek en onderwijs van professor de Vries. Het thema van de bundel is dan ook: boeren, platteland en het proces van modernisering. In de historiografie is veelal het accent gelegd op de rol van steden als het gaat om processen van economische groei, van het introduceren van nieuwe sociale en politieke verhoudingen en van nieuwe culturele uitingen. Het platteland werd buiten beschouwing gelaten, of slechts gezien als remmende factor. Deze bundel gaat in op de betekenis van het platteland, zijn instellingen, zijn economie en zijn bewoners in het proces van modernisering. De nadruk ligt in deze bundel op de Nederlandse ontwikkelingen sedert de vroegmoderne periode, maar er zijn ook bijdragen die internationale en niet-Westerse aspecten behandelen. De bundel biedt zo een scala aan nieuwe en verrassende inzichten in de rol van het platteland in een veranderende wereld.