In het kielzog van moderne markten
Jaar van uitgifte 2008
Nur1 684
Nur2 696
Reeks naam Middeleeuwse Studies en Bronnen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 336
Reeks nummer 113
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

‘Ergänzt durch eine knappe Einführung in die geldrischen landesherrlinchen Zölle 1388/89 sowie durch eine Liste der Zolltarife für hansische Kaufleute in Brügge 1454, stellt der Band eine eindringliche Studie zur spätma. Handels- und Schiffahrtsgeschichte dar.’ Jürgen Sarnowsky in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67 (2011) 1, p. 436-437; ‘De belangrijkste verdienste van Weststrate’s studie is dat we nu veel beter weten hoe het met de laatmiddeleeuwse rivierhandel precies zat. Het onderzoek is volgens de regels van de kunst uitgevoerd. […] Jammer is wel, dat de veelbelovende titel eigenlijk niet wordt waargemaakt. Het begrip “moderne markten” komt in het boek slechts terloops voor en speelt in de analyse in feite geen rol. […] Deze paar kritische noten nemen overigens niet weg dat Weststrate over het geheel genomen een mooie en degelijke studie heeft geschreven.’ Karel Davids in: BMGN 125 (2010) 4, p. 126-128; ‘De zorgvuldige analyses en het in context plaatsen van het feitelijk onderzoek verdienen alle lof. […] Op basis van minutieus onderzoek is een genuanceerd en innovatief boek geschreven. Het boek zal een belangrijke inspiratiebron worden voor oude en nieuwe generaties Nederlandse en Belgische historici.’ Stéphane Hoste in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2009) 2, p. 79-80; 'In contextualizing his study, Weststrate analyses the ways in which the towns involved in the river trade, especially the towns in the eastern Netherlands, made use of networks, including the Hanse, to promote their well-being. Over time, as the structure of the Hanse was formalized and tensions between the towns in Holland and the Hanse increased, Weststrate shows how the towns in Overijssel and Gelderland made use of the Hanse to promote their trade through the sixteenth century, but also acted independently in ways that promoted their individual interests.' Richard J. Yntema in: International Journal of Maritime History 21 (2009) 1, p. 366-368; 'Mit seiner Dissertation hat Vf. unsere Kenntnisse über den Handel auf Flüssen erheblich bereichert. Es müssen aber auch einige kritische Anmerkungen gemacht werden. Bezüglich der redaktionellen Betreuung ist es vor allem die Tatsache, das ein Teil der zitierten Literatur im Literaturverzeichnis nicht aufzufinden ist. Inhaltlich hätten die Theorien zu Transport- und Transaktionskosten nachdrücklicher berücksichtigt werden können.' C. van Bochove in: Hansische Geschichtsblätter 127 (2009), p. 209-210; 'Een niet geringe verdienste van In het kielzog van moderne marken is de bijzonder conciëntieuze manier waarop Job Westrate omspringt met zijn bronnenmateriaal. Voortdurend wijst de auteur op de beperkingen van de Gelderse tolrekeningen als bron en hoed hij zich voor al te voorbarige conclusies. Dat deze omzichtigheid hem niet heeft belet een zeer overtuigend beeld te schetsen van de transithandel in de Oostelijke Nederlanden tijdens het einde van de middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd, strekt enkel tot aanbeveling.' Bart Lambert in: TSEG 6 (2009) 3, p. 122-123; 'Weststrate heeft een boeiend boek geschreven over rivierhandel, waarbij men veel te weten komt over de handel in verschillende producten. Tevens maakt het duidelijk dat er nog zeer veel interessante zaken te onderzoeken zijn op dit vlak.' Drs. Aron de Vries op: www.historischhuis.nl/recensies; 'Dit is een schitterend en geslaagd boek. Hier doet een auteur empirisch kwantitatief onderzoek op basis van tolregisters van de 14de tot de 16de eeuw en is daardoor in staat om uitspraken te doen over de omvang van de handel op de Waal, Rijn en IJssel en de samenstelling ervan. Maar Westrate doet nog veel meer. Hij geeft deze gegevens een betekenis door ze te plaatsen in de verschuivende politieke en economische machtscentra. [...] Zakelijk ontzenuwt de auteur op basis van zijn serieel onderzoek opvattingen als het absolute teruglopen van de rijnwijnhandel in de 15de en 16de eeuw, of het belang van de Dordtse graanhandel, maar zijn belangrijkste punten zijn de ruimtelijke verschuivingen en het feit dat de geschiedenis van de Gelderse rivier- en zeesteden gezien moet worden in het licht van de transitohandel.' Anton Schuurman in: Geschiedenis Magazine 43 (2008) 6. Verder gesignaleerd in: Reformatorisch Dagblad 19-03-2008; Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 36 (2008) 2.

In het kielzog van moderne markten

Job Weststrate | 9789087040338
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560.
 

 

Al eeuwenlang vormen de rivieren Rijn, Waal en IJssel een cruciale verbinding tussen het Rijnland en de stedelijke centra en doorvoerhavens aan de Noordzeekust. Job Weststrate behandelt de ontwikkeling van het handelsverkeer op het Oost-Nederlandse deel van deze rivieren vóór de Gouden Eeuw. Hij brengt de goederenstroom kwantitatief in kaart. Ook de organisatie van de rivierscheepvaart komt aan bod: de manier waarop schippers en kooplieden werkten, waar zij vandaan kwamen en naartoe voeren.  De economische verhoudingen in de Nederlanden veranderden sterk in de onderzochte periode. De hegemonie in de Nederlanden verplaatste zich van Brugge naar Antwerpen, de Hollandse economie ontwikkelde zich in hoog tempo en de Oost-Nederlandse Hanzesteden kampten met stagnatie. Tegen deze achtergrond verschaft In het kielzog van moderne markten nieuwe inzichten in de geschiedenis van de handelsrelaties van de Nederlanden met het Duitse achterland.