Boeren aan de macht?
Jaar van uitgifte 2010
Nur1 686
Nur2 693
Reeks naam Historische Studies Platteland ...
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 328
Extra geïllustreerd
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Er wordt slechts sporadisch onderzoek gedaan naar politieke machtsverhoudingen op het platteland. Een belangrijke reden daarvoor was dat politiek lange tijd werd bedreven door de elite en die was in het sterk verstedeljikte land van Europa beperkt tot de steden, zo legt Piet van Cruyningen uit [...]. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw zou ook de sociaal-democratische arbeidersklasse bestuurders leveren die in de landspolitiek en in het bestuur op het platteland hun invloed zouden aanwenden. Maar de plattelandsbevolking komt er - behalve in demografische en sociaal-economische studies, in de politieke geschiedenis bekaaid af. In zijn boek behandelt hij de rol van de boeren in het lokale Gelderse politieke en maatschappelijke leven.' In: Openbaar Bestuur 21 (2011) 2, p.23; 'Van Cruyningens boek is een volgende nagel aan de doodskist van de verzuiling. Toonde eerder verzuilingsonderzoek al aan, dat lokale ontwikkelingen in stadjes en steden vaak zo groot waren dat van "de" verzuiling geen sprake kon zijn, ook op het platteland blijken de lokale verschillen aanzienlijk en het leven maar deels langs religieuze lijnen te zijn georganiseerd. Zijn boek geeft mooie inkijkjes in het leven op het platteland, de sociale verhoudingen daar en de rol van de verschillende bevolkingsgroepen. Het was aardig geweest als Van Cruyningen bij wijze van inleiding de resultaten van de studie vóór hem [...] had meegenomen in zijn betoog. Dat had de samenhang van het onderzoeksprogramma vergroot en had de gebeurtenissen die hij hier bechrijft in een breder chronologisch kader gesteld. [...] Kortom, het boek smaakt naar meer. Het is zeer lezenswaardig, met name de casestudies, die smakelijk worden opgediend, zeker na het wat institutionelere hoofdstuk over de verenigingen.' F. Vogelzang op: www.historischhuis.nl/recensies, 24-03-2011; '[...] ook een zeer geschikt handboek voor het verrichten van eigen onderzoek over specifieke onderwerpen.' Arthur Hanselman in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 39 (2011) 1; ‘Kortom, hoewel zijn kernvraag negatief beantwoord moet worden, heeft Van Cruyningen een interessante studie geschreven over de rol van de Gelders boeren in de plattelandssamenleving. Niet alleen voor politieke maar ook voor sociale historici biedt het boek voldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek.’ Mari Smits in: BMGN 127 (2012) 1, review 4. Uitgebreide bespreking door Miguel Cabo Villaverde in: Historia Agragria 56 (2012) p. 183-187.

Boeren aan de macht?

Piet van Cruyningen | 9789087042028
30,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930.
 

 

Uitbreiding van het kiesrecht, de opkomst van politieke partijen en verzuiling, en de groei van de coöperatieve beweging leidden in de periode 1880-1930 tot grote veranderingen in de sociale en politieke organisatie van het Gelderse platteland. In dit boek wordt onderzocht of deze ontwikkelingen de politieke emancipatie van de boerenbevolking tot gevolg had. Kregen de boeren meer macht op het platteland? Piet van Cruyningen laat zien, dat dit maar ten dele het geval was. Kleinere boeren kregen weliswaar meer toegang tot de macht, maar de invloed van traditionele elites van grote boeren kalfde juist af. Het eindresultaat van de veranderingen was paradoxaal. Enerzijds lijken in de lokale en regionale politiek vooral de niet-agrarische middengroepen meer invloed te verwerven. Anderzijds werd een hecht netwerk van door boeren bestuurde verenigingen en coöperaties opgebouwd: de basis voor het later zo machtige ‘Groene Front’.