Op hoop van akkoord
Jaar van uitgifte 2006
Nur1 685
Nur2 758
Reeks naam N.W. Posthumus Reeks
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 389
Reeks nummer 13
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'Van Meeteren weet overtuigend aan te tonen dat er in het zeventiende-eeuwse Leiden volop aan forum shopping en forum hopping werd gedaan. Mensen maakten een keuze voor een welbepaald forum al naargelang van het soort conflict dat ze wensten te beslechten en aarzelden niet diverse fora in te schakelen als dit in hun kraam paste, al bleef dit laatste fenomeen beperkt.' Antoon Vrints in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (2007) 4, p. 971-972; 'Het is een kloek boek van bijna 400 pagina's over mediation "avant la lettre". [...] Van Meeteren voert de lezer mee naar de wonderlijke wereld van gebuurten en buurtheren, gilden en neringen, schutterij en kerkelijk tucht, het notariaat en het college van vredemakers, en tenslotte de civiele vierschaar, de hoogste burgerrechtelijke rechtbank van Leiden. Het biedt een kijkje in de wereld van de kleine kinnesinne en kuiperijen, echtbreuk en echtelijke onmin, vuilbekkerij en bedrog in de Lakenstad ten tijde van de zeventiende eeuw.' In: Erasmus Magazine 21, 15-06-2006, p. 20. 'Het interessante aan Van Meeterens boek [...] is dat hij de procedures en bemiddelingspogingen bij al deze verschillende instanties met elkaar heeft verbonden. [...] Om dit te kunnen doen heeft hij enorme hoeveelheden bronnenmateriaal onderzocht en in databanken bijeengebracht. [...] Als men ziet om hoeveel bronnen, en daarbinnen om hoeveel zaken en personen het daarbij gaat, dan moet men groot respect voor dit werk hebben. De auteur beperkt zich bovendien niet tot een kwantitatieve benadering. [...] Hij kiest voor een bredere aanpak, waarbij de kwantitatieve gegevens wel een rol spelen, maar steeds genuanceerd woren en verbonden worden met andere onderzoeksgegevens. De gevolgde werkwijze levert belangwekkende neiuwe inzichten op.' Trix Jacobs-van Erp in: Archievenblad (nov. 2006), p. 36-37; 'De auteur heeft een indrukwekkende hoeveelheid archiefwerk verzet, heeft dit op grondige en heldere wijze weten te analyseren en te presenteren en heeft daarmee een belangrijke geleverd aan onze kennis van de zeventiende-eeuwse stedelijke maatschappij.' Griet Vermeesch in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4 (2007) 3. Verder gesignaleerd in: Historisch Nieuwsblad (okt. 2006), p. 13.

Op hoop van akkoord

Aries van Meeteren | 9789065509239
39,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw.
 

 

Waar mensen samenleven, ontstaan conflicten. Ook in de zeventiende eeuw kregen buren en echtparen onderling ruzie, streden familieleden om een erfenis en ontstonden er geschillen over aankopen. Voor het regelen van dergelijke kwesties konden zeventiende-eeuwers bij verschillende instellingen aankloppen: buurtheren, gilden en neringen, schutterijen, kerkenraden, notarissen en civiele rechtbanken. Aries van Meeteren plaatst in dit boek voor het eerst alle instellingen en instanties voor geschilbeslechting die in het zeventiende-eeuwse Leiden bestonden, naast elkaar. Hij beschrijft de historische achtergronden van ieder forum en geeft een uitgebreid overzicht van de geschillen die er werden behandeld. Door ook te kijken naar de sociale achtergronden van de partijen en de alternatieven die ze hadden, wordt duidelijk waarom mensen voor een bepaald forum kozen en hoe ze de afhandeling van hun zaak konden beïnvloeden.