Frits Kuiper (1898-1974) doopsgezind theoloog
Jaar van uitgifte 2016
Nur1 704
Nur2 681
Reeks naam Manuscripta Mennonitica
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 354
Redactie Alle G. Hoekema en Pieter Post
Reeks nummer 9
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   I Artikelen over Frits Kuiper: FERDINAND VAN MELLE, Het ouderlijk huis – een schets   HERMAN NOORDEGRAAF, De ‘rooie dominee’   RINSE REELING BROUWER, Christenen voor het socialisme   PIETER POST, Naar messiaans communisme: de doperse theoloog   RUTH M.M. HOOGEWOUD-VERSCHOOR, ‘Met dubbeltjes en busjes’. Een overzicht van de zionistische beweging in Nederland tussen 1899 en 1948   ADRI SEVENSTER, De betekenis van Rosenzweig   DICK BOER, Voortrekker en buitenstaander: Kuipers visie op het zionisme en wat de kerk daarover (niet) zei   ALLE G. HOEKEMA, Een bijzondere man in de doopsgezinde wereld   KAREL E. DE HAAN, Antizionisme thans gemener dan antisemitisme toen   II Persoonlijke herinneringen aan Frits Kuiper: GEORGE SCHEPPERLE, ‘Jouw man begint waar anderen ophouden’   KLAAS KWADIJK, ‘God kan het best zonder christenen’   MARTIN VAN DER HOEK, ‘De rode dominee’ – een familieverhaal   III Een selectie van brieven van Frits Kuiper: Inleiding en verantwoording   Alfabetisch overzicht van de adressaten   Brieven uit Rusland, 1922-1924   Brieven uit de periode 1925-1940   Brieven uit de oorlogstijd 1940-1945   Brieven uit de periode 1945-1963   Brieven uit Montevideo, 1964-1966   Brieven uit Krommenie,  1966-1974   Geraadpleegde archieven en archivalia   Geraadpleegde bronnen en literatuur   Herkomst van de illustraties   Auteurs en samenstellers   Persoonsnamenregister

'De artikelen hebben een grotendeels historische en biografische insteek, waarbij duidelijk wordt dat een deel van de schrijvers Kuiper zelf nog gekend en meegemaakt heeft. Er wordt af en toe theologisch gereflecteerd, maar daar ligt niet het zwaartepunt van de lezingen. [...] Kuipers werk is fascinerend en urgent genoeg om ook in de 21ste eeuw de zaken theologisch op scherp te zetten. Het is dus wachten op een systematisch-theologische reflectie en verwerking van de doperse theologie van Frits Kuiper. Wie neemt de handschoen op?' Daniël Drost in: Soteria 34 (2017) 3, p. 60; 'In hun "Woord Vooraf" kenschetsen zij [Hoekema en Post] Kuiper als "de meest markante doperse theoloog in ons land gedurende de twintigste eeuw". [...] De negen artikelen die samen het eerste deel van de bundel vullen, bestaan uit de lezingen die tijdens het Kuipersymposium aan de VU zijn uitgesproken. Zij zijn, naar de woorden van Hoekema en Post, bedoeld als "voorschot" op een nog te schrijven "gedegen monografie" over het leven van Kuiper, de achtergronden van en hoofdthema's in Kuipers theologische oeuvre, en de vele contacten die Kuiper als doopsgezind predikant, theoloog, socialist en pleitbezorger van de staat Israël onderhield. Meer dan dat kunnen de negen artikelen inderdaad niet zijn: daarvoor zijn zij te fragmentarisch en, in relatie tot elkaar beschouwd, te onsamenhangend. [...] Al met al reikt  Frits Kuiper (1898-1974); doopsgezind theoloog belangrijke bouwstenen aan voor de "gedegen monografie" die Hoekema en Post graag zouden zien verschijnen.' Tom-Eric Krijger in: Doopsgezinde bijdragen 43 (2017), p. 215-220; 'Via de hier verzamelde correpondentie beland je intussen in het theologische en kerkelijke netwerk van Kuiper, dat zich wijd uitstrekte. Wie interesse heeft in de ontwikkeling van kerk en theologie in de twintigste eeuw zal hieraan veel plezier kunnen beleven. De brieven geven een unieke blik op wie Kuiper was, wat hem belang inboezemde en hoe hij reageerde op de grote gebeurtenissen van zijn tijd, zoals de Russische Revolutie en de stichting van de staat Israël.' Tjerk de Reus in: Friesch Dagblad 11-06-2016. Ook gesignaleerd in: DoopsgezindNL (februari 2017), p. 4. 

Frits Kuiper (1898-1974) doopsgezind theoloog

9789087045807
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie van zijn brieven.
 

 

Frits Kuiper was de meest markante en dwarse doperse theoloog van de twintigste eeuw. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Jodendom en land en volk van Israël in de christelijke theologie. Deze uitgave bevat bijdragen over Kuipers leven en werk en een selectie van 128 brieven aan familie, leerlingen, vrienden (onder wie H.M. van Randwijk), alsmede aan beroemde theologen zoals Karl Barth, Heiko Miskotte en Bert ter Schegget.