Medioneerlandistiek
Jaar van uitgifte 2000
Nur1 621
Nur2 684
Reeks naam Middeleeuwse Studies en Bronnen
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 345
Redactie Ria Jansen-Sieben e.a.
Reeks nummer 69
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Woord vooraf   1 Historische context: PIET AVONDS, Nederlanden? ... in de Middeleeuwen?? Een speurtocht in de velden van literatuur en wetenschap   2 Talen in de Nederlanden - Nederlands:  AMAND BERTELOOT, 'Of ghi yet wilt spreect ieghen mi in Dietsche dat ict mach verstaen'. Welke taal sprak Reynaert?   Frans: COLETTE-ANNE VAN COOLPUT-STORMS, 'Walsche boucken' voor het hof   Latijn: KATRIEN HEENE, Petrus Pictor en Thomas Cantimpratensis. Een impressie van de Mediolatijnse letterkunde in de Nederlanden   3 Het boek als artefact - Handschriften: THEO COUN, Codicologie of archeologisch graafwerk in middeleeuwse boeken   DIRK GEIRNAERT, 'Membra disiecta': banden met het versneden verleden   Drukken: WERNER WATERSCHOOT, Arend de Keysere drukt Boethius   4 De productie van teksten: JORIS REYNAERT, Auteurstypes   DIRK COIGNEAU, Bedongen creativiteit. Over retoricale productieregeling   5 Thema's: JOZEF JANSSENS, Beschaafde emoties. Hoofsheid en de hoofse liefde in de volkstaal   PAUL MOMMAERS, De Brabantse mystiek. Alleen met God op een berg? En dan?   6 Genres - Verhalende teksten: ANN KELDERS, Laverend tussen de hof der historie en de warande der literatuur. Kroniekschrijving in het graafschap Vlaanderen   GEERT H.M. CLAASENS, De dichter liegt, maar hij spreekt toch de waarheid. Over feit en fictie in middeleeuwse literatuur   LIEVE DE WACHTER, Dichten met andermans woorden. Het effect van een ontlening in de Middelnederlandse Roman van Heinric en Margriete van Limborch   VEERLE UYTTERSPROT, Walewein, ideale schoonzoon of schertsfiguur? Ironie in Arturromans   ANNE REYNDERS, Van nauw vertalen tot navertellen. Over de vertaaltechniek van Middelnederlandse dichters   Lyriek: FRANK WILLAERT, 'Hoe zal ik u smeken, mijn lief?' Poëtica?'s van de hoofse minnelyriek   JOHAN OOSTERMAN, Meester Fransois Stoc. De virtuoze poëtica van een vroege rederijker   Artes: R. JANSEN-SIEBEN, Het wereldbeeld van een Utrechtse monnik, anno 1300   VEERLE FRAETERS, Schrijven om niet begrepen te worden. Hermetisch taalgebruik in Middelnederlandse alchemistische teksten   Geestelijke literatuur: THOM MERTENS, Middelnederlandse Bijbelvertaling   7 Receptie: ELLY COCKX-INDESTEGE/MARCUS DE SCHEPPER, 'Il n'en existe pas d'autre exemplaire dans notre littérature'. Handschriften en oude drukken uit de Nederlanden van C.P. Serrure naar de hertog van Arenberg, en verder   8 Toegangen: GUIDO DE BAERE, Van Groenendaal anno 1359 naar Utrecht anno 2000. De tekstuitgever als bruggenbouwer   KATRIEN DEPUYDT, Het staat in het woordenboek, dus het klopt   9 Woord en beeld: ERIC DE BRUYN, En het woord is beeld geworden ... Middelnederlandse literatuur en laatmiddeleeuwse iconografie

'De gemene deler van alle bijdragen is het plezier waarmee de auteurs over hun onderzoek schrijven. Door dit enthousiasme zullen zij misschien niet alleen veel lezers krijgen, maar ook veel navolgers. Aan de hand van de korte bibliografieën bij de stukken is verdergaande studie nl. Uitstekend mogelijk. Mijn advies: lees en onderzoek!' Miriam Piters in: Leesidee 10/2000. 'Het is duidelijk dat de aankomende neerlandicus en de belangstellende leek soms echt wordt ingeleid, maar dat hij vaak al veel moet weten wil hij gegrepen worden door de - het zij nogmaals herhaald - overwegend boeiende essays.' P.F. in: Literatuur 2001/2.

Medioneerlandistiek

9065506136
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde.
 

 

Medioneerlandistiek is bestemd voor aankomende neerlandici en belangstellende leken en is bedoeld als een eerste kennismaking met verschillende aspecten van het vak. Vijfentwintig korte essays, met weinig theorie maar veel sprekende voorbeelden en vaak nieuwe inzichten, bieden de lezer een aantal sleutels die de toegang tot teksten uit de eerste eeuwen van onze literatuurgeschiedenis vergemakkelijken. Iedere bijdrage is geschreven door een vakspecialist. Aan bod komen de politieke geschiedenis van de middeleeuwse Nederlanden, de talensituatie (Nederlands, Frans, Latijn), handschriften en oude drukken, de auteurs, hoofsheid, hoofse liefde en mystiek, epiek, kronieken, lyriek, artesteksten en geestelijke letterkunde. Hierbij gaat het niet om overzichten, maar om bespreking van thema's en technieken die een groter begrip van de vaak verrassende verschijningsvormen van middeleeuwse teksten mogelijk moeten maken.