Haarlemse kringen
Jaar van uitgifte 1993
Nur1 680
Nur2 621
Status leverbaar
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 228
Delen 1
Redactie W. van den Berg, H. Eijssens en A. van Kalmthout
Extra geïllustreerd
Imprint Verloren
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1
Boeksoort w

Inhoud: W. VAN DEN BERG, 'Gij, die nu begeerig zijt om uwen geest op te schranderen'   A.J. HANOU, Drift en deugd. Literatuur van vrijmetselaars in de loge 'Vicit Vim Virtus' voor 1830   SILVIA CONTARINI, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen als verbreider van het verhevene   G.J. VIS, De Haarlemse schooljaren van Nicolaas Beets   PETER VAN ZONNEVELD, Rondedans om een doodskist. De kring rond het graf van Bilderdijk   LISA KUITERT, De bloemen van Bohn. Doel en samenstelling van een negentiende-eeuwse bloemlezing   BERNT LUGER, 'Voor 5 centen in de week'. De Haarlemse winkelbibliotheken in de negentiende eeuw   KORRIE KOREVAART, Droogstoppel in Haarlem. De Oprechte Haarlemsche Courant en de literatuur   NOP MAAS, De Vereeniging. Debating Society   MICKY CORNELISSEN, 'O nageslacht van Coster, wat slaat ge uw voorvader in 't aangezigt!' A.C. Kruseman en de Costers-feesten van 1856   HENK EIJSSENS, Het jaarboekje Aurora van A.C. Kruseman   OLF PRAAMSTRA, Een Haarlemse roman   PAUL POST, 'Zoo zitten we hier midden in den vicieuzen cirkel!' De afdeling Haarlem van het Nederlandsch Tooneelverbond, 1879-1900   BOUDIEN DE VRIES, Leescultuur van de elite. Het Haarlemse leesmuseum aan het einde van de negentiende eeuw   TON VAN KALMTHOUT, Frits Smit Kleine en de kunstkringen van Haarlem

Haarlemse kringen

9065503757
29,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een 19e-eeuwse stad.
 

 

'Het Haarlemsche Departement der Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen heeft eene kleine BIBLIOTHEEK aangelegd, welke zy openstelt voor elken Inwooner van deze Stad, die uit hoofde zyner bekrompener omstandigheden buiten staat is, om zelve Boeken te koopen, en begeerig is om de Boeken ... gratis voor eenigen tyd te leenen ...', zo meldt de Opregte Haarlemsche Courant van dinsdag 24 juni 1794. Deze Haarlemse volksbibliotheek was onmiddellijk een groot succes en het initiatief vond overal navolging. Beter gesitueerden konden lid worden van een commerciële bibliotheek of verenigden zich in een leesgezelschap. Voor poëziebundels, romans, tijdschriften en almanakken kon men terecht bij Haarlemse uitgevers als Bohn en Kruseman. Honderden Haarlemmers droegen andermans verzen voor in één van de meer dan 20 rederijkerskamers die de stad rijk was of gingen met elkaar in discussie in de deftige Debating Society. Toneelliefhebbers zetten een Haarlemse afdeling van het Nederlandsch Toneelverbond op poten. In de Coster-stad gonsde het in de negentiende eeuw van de literaire bedrijvigheid op zeer uiteenlopende niveaus. Haarlemse kringen belicht verschillende facetten van deze locale literaire bedrijvigheid: de rol van de uitgever, de betekenis van literaire instituties, de opiniërende functie van tijdschrift en krant en niet in de laatste plaats het gedrag van de consument, de negentiende-eeuwse lezer en luisteraar.