Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2017
Jaar van uitgifte 2017
Nur1 694
Nur2 621
Reeks naam De Zeventiende Eeuw
Status leverbaar
Taal Nederlands
Tweede taal Engels
Bindwijze ing
Bladzijdes 175
Redactie M. de Baar, K. Brosens en C.M. Lenarduzzi
Extra geïllustreerd (kleur)
Reeks nummer 2017
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

Inhoud: Van de redactie   Themadossier Oud maar niet versleten!: GERRIT VERHOEVEN/JACO ZUIJDERDUIJN, Oud, maar niet versleten! Een introductie   JACO ZUIJDERDUIJN, Wie waren oud in de vroegmoderne tijd?   ISABELLE DEVOS/TINA VAN ROSSEM, Oud, ouder, oudst. Regionale en locale verschillen in sterfte in het graafschap Vlaanderen tijdens de zeventiende en achttiende eeuw   KIM OVERLAET/HADEWIJCH MASURE, Family matters? Zorgbehoevende ouderen in het zestiende-eeuwse Mechelen   JOHANNA FERKET, ‘De eenen kijvage is soo ras niet gedaen, of de andere die vanght weer aen’. Bejaarde vrouwen en maatschappijkritiek in het Nederlandstalige komische toneel van de zeventiende eeuw   JOHAN VERBERCKMOES, Ouderlingenhumor op grappige grafschriften in de Spaanse Nederlanden   AD LEERINTVELD, Huygens als kluizenaar. Constantijn Huygens de Oude (1596-1687) over zijn oude dag   BENJAMIN ROBERTS, A sound mind and body. Johan Huijdecoper and healthy ageing in the seventeenth-century Dutch Republic   META HENNEKE, Jan Sanders van Hemessen’s The Tearful bride. A key to the loss of fecundity as an indication of (wo)men’s old age   Interview: SOPHIE REINDERS, Geknipte tijdsbeelden. Joke en Jan Peter Verhave zetten zich in voor de rehabilitatie van de papierknipkunst   Artikel: JOKE VERHAVE/JAN PETER VERHAVE, Geknipt, gedicht, gekruisigd. Kunstzinnige activiteiten door of voor Anna Maria van Schurman   Nieuw onderzoek: RUDY JOS BEERENS, Coral. The Interplay between Social Structure, Collaboration and Innovation in Flemish Painting and Tapestry Design (1600-1650) through Formal Art Historical Network Research   Dubbelgesprek: AD LEERINTVELD/JEROEN VANDOMMELE, Gepassioneerd tussen bronnen en gebruikers

'Omdat Werkgroep Zeventiende Eeuw zich wat leden betreft richt op "alle belangstellenden" en het jaarboek voor hen en een breder publiek bestemd is, beoogt de redactie "korte, goed leesbare artikelen aan te bieden" (7) die aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Daar slaagt ze op verschillende vlakken ontegenzeggelijk in. [...] De toegankelijkheid en aantrekkelijkheid zijn ook terug te zien in het taalgebruik en de tussenkopjes die door hun vraagvorm de belangstelling van de lezer aanwakkeren (hoewel dat procedé naar onze smaak net te vaak wordt toegepast). Bovendien zorgen luchtigere rubrieken als interviews voor een prettige afwisseling met de soms wat zwaardere artikelen.' Alie Lassche & Carmen Verhoeven in: Vooys 36 (2018) 3, p. 73-77.

Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2017

9789087046989
25,
+ Toevoegen
Op voorraad in de webshop
Op werkdagen voor 14.00 besteld, dezelfde dag ter post bezorgd. De levertijd is afhankelijk van de postale diensten.
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief.
 

 

Dit eerste Jaarboek De Zeventiende Eeuw bestaat voor een belangrijk deel uit bijdragen die voortvloeien uit het jaarcongres 2016 van de Werkgroep, getiteld 'Oud, maar niet versleten!' Voorafgegaan door een introductie van de hand van Gerrit Verhoeven en Jaco Zuijderduijn wordt in een achttal bijdragen vanuit historisch, kunsthistorisch of letterkundig perspectief het fenomeen ouderdom in de zeventiende eeuw onder de loep genomen. Daarnaast bevat dit Jaarboek een special over zeventiende-eeuwse papierknipkunst, bestaande uit een interview met en een artikel van papierknipkenners en -verzamelaars Joke en Jan Peter Verhave. Verder beschrijft Rudy Jos Beerens zijn rol in het internationale en interdisciplinaire onderzoeksproject Coral. En tot slot vertellen Ad Leerintveld, scheidend conservator moderne handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek, en Jeroen van Dommele, zijn opvolger, in de rubriek 'Dubbelgesprek' hoe zij terugkijken c.q. vooruitblikken op hun baan.